Functions
makeBasicSprayParcelSubmodels.C File Reference
Include dependency graph for makeBasicSprayParcelSubmodels.C:

Go to the source code of this file.

Functions

 makeParcelCloudFunctionObjects (basicSprayCloud)
 
 makeThermoParcelForces (basicSprayCloud)
 
 makeThermoParcelTurbulenceForces (basicSprayCloud)
 
 makeParcelDispersionModels (basicSprayCloud)
 
 makeParcelTurbulenceDispersionModels (basicSprayCloud)
 
 makeSprayParcelInjectionModels (basicSprayCloud)
 
 makeParcelPatchInteractionModels (basicSprayCloud)
 
 makeSprayParcelStochasticCollisionModels (basicSprayCloud)
 
 makeParcelHeatTransferModels (basicSprayCloud)
 
 makeReactingParcelCompositionModels (basicSprayCloud)
 
 makeReactingParcelPhaseChangeModels (basicSprayCloud)
 
 makeReactingParcelSurfaceFilmModels (basicSprayCloud)
 
 makeParticleForceModelType (DistortedSphereDragForce, basicSprayCloud)
 
 makeSprayParcelAtomizationModels (basicSprayCloud)
 
 makeSprayParcelBreakupModels (basicSprayCloud)
 

Detailed Description

Original source file makeBasicSprayParcelSubmodels.C

Definition in file makeBasicSprayParcelSubmodels.C.

Function Documentation

◆ makeParcelCloudFunctionObjects()

makeParcelCloudFunctionObjects ( basicSprayCloud  )

◆ makeThermoParcelForces()

makeThermoParcelForces ( basicSprayCloud  )

◆ makeThermoParcelTurbulenceForces()

makeThermoParcelTurbulenceForces ( basicSprayCloud  )

◆ makeParcelDispersionModels()

makeParcelDispersionModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeParcelTurbulenceDispersionModels()

makeParcelTurbulenceDispersionModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeSprayParcelInjectionModels()

makeSprayParcelInjectionModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeParcelPatchInteractionModels()

makeParcelPatchInteractionModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeSprayParcelStochasticCollisionModels()

makeSprayParcelStochasticCollisionModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeParcelHeatTransferModels()

makeParcelHeatTransferModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeReactingParcelCompositionModels()

makeReactingParcelCompositionModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeReactingParcelPhaseChangeModels()

makeReactingParcelPhaseChangeModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeReactingParcelSurfaceFilmModels()

makeReactingParcelSurfaceFilmModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeParticleForceModelType()

makeParticleForceModelType ( DistortedSphereDragForce  ,
basicSprayCloud   
)

◆ makeSprayParcelAtomizationModels()

makeSprayParcelAtomizationModels ( basicSprayCloud  )

◆ makeSprayParcelBreakupModels()

makeSprayParcelBreakupModels ( basicSprayCloud  )