sixDoFSolver → sixDoFRigidBodyMotion Relation

File in src/sixDoFRigidBodyMotion/sixDoFSolvers/sixDoFSolverIncludes file in src/sixDoFRigidBodyMotion/sixDoFRigidBodyMotion
sixDoFSolver.HsixDoFRigidBodyMotion.H